Chính sách trả thưởng Affiliate

Chính sách trả thưởng Affiliate

CHÍNH SÁCH TRẢ THƯỞNG AFFILIATE

1. Bạn trực tiếp bán hàng bạn sẽ nhận được mức hoa hồng 10% /đơn hàng.

2. Bạn tuyển thêm người làm cấp dưới của bạn (F1 của bạn):

  • Nếu bạn trực tiếp bán hàng bạn sẽ nhận được mức hoa hồng 10% /đơn hàng.
  • Nếu cấp dưới của bạn bán hàng bạn sẽ nhận được mức hoa hồng 5% /đơn hàng và cấp dưới của bạn (người trực tiếp bán được sản phẩm) sẽ nhận được mức hoa hồng 10% /đơn hàng.
BạnF1 của bạn
Trực tiếp bán10%
F1 bán5%10%

3. Thanh toán

  • Tổng thu nhập cần phải đạt tối thiểu 500.000 đ.
  • Nếu tháng hiện tại tổng thu nhập của bạn nhỏ hơn 500.000 đ thì số dư của bạn được cộng dồn vào tháng sau.
  • Từ ngày 26 – 30/31 hàng tháng Dược Thảo An Phát sẽ đối soát thu nhập cho bạn.
  • Từ ngày 05 – 15 của tháng tiếp theo Dược Thảo An Phát sẽ thanh toán 100% thu nhập của bạn.
  • Dược Thảo An Phát nhận thanh toán qua hầu hết tất cả ngân hàng (CTV chịu phí chuyển khoản).
  • Tài khoản ngân hàng nhận tiền phải là chính chủ, nghĩa là thông tin trên CMND (Họ và tên, số CMND) phải trùng khớp với thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin đăng đăng ký tại Dược Thảo An Phát.

 

dang ky ngay dong trung ha thao an phat - Chính sách trả thưởng Affiliate

Bản đồ Zalo Messenger Gọi ngay
Gọi ĐT tư vấn ngay
Chat ngay qua Messenger
Chat ngay qua Zalo